Persbericht schrijven

 

Middels een persbericht wilt u een nieuwsfeit onder de aandacht brengen. Een persbericht is een concept voor een artikel dat nieuwsmedia over kunnen nemen. U kunt uw persberichten zelf verspreiden. Het is aan de journalist of blogger of hij aandacht aan uw persbericht wilt besteden. Juist daarom is het belangrijk om een goed persbericht op te stellen.

Er wordt veel misbruik gemaakt van persberichten. Zo worden deze veelal gebruikt om een product of dienst onder de aandacht te brengen zonder dat het concreet nieuws of een standpunt bevat. Nieuws is informatie wat bij de lezer nog niet bekend was. Bovendien moet het nieuws meerwaarde bevatten. Een nieuwsbericht over het feit dat een stoel 4 poten heeft, is geen nieuws. Wanneer er een stoel wordt ontwikkeld die zelf kan lopen, dan is dit wel nieuws.

Een persbericht met verschillende hyperlinks naar uw website wordt al snel als spam gezien. Er wordt immers vanuit gegaan dat u zoveel mogelijk bezoekers naar uw website wil trekken. Uiteraard is dit wel de achterliggende gedachte, maar een echt nieuwsbericht zal hooguit één tot twee links bevatten.

Richtlijnen voor het schrijven van een persbericht

Schrijf in begrijpelijke taal. Richt u hierbij op de doelgroep. Het is belangrijk om uw boodschap kort en bondig over te brengen. Feiten moeten ook echt kloppen. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat uw bericht een persbericht betreft. Dit doet u door bovenaan te beginnen met de tekst ‘persbericht te vermelden’ of simpelweg ‘persbericht’.

  1. Begin bovenaan altijd met de tekst persbericht. Hierna volgt de titel. Deze is kort en duidelijk en trekt de aandacht. Maak hem echter niet te overdreven.
  2. Na de titel volgt de inleiding. Deze bestaat uit ongeveer 50 woorden. U vermeldt in het kort waar het bericht over gaat. Wie, wat, waar en wanneer moeten worden beantwoord. De inleiding bepaalt of de journalist of blogger overtuigd raakt om verder te lezen en het persbericht te publiceren.
  3. Het middenstuk vertelt de kern van de boodschap. Hier gaat u wat dieper in op datgene wat in de inleiding verteld is. Het is belangrijk om de tekst kort en bondig te houden. Vermijd dubbele informatie. Soms is het nodig om het persbericht meerdere malen te lezen. Schrap het teveel aan informatie. Dit houd het persbericht overzichtelijk en duidelijk.
  4. De afsluiting van het persbericht bevat een samenvatting van de kern van uw boodschap. In deze samenvatting kunt u eventueel een hyperlink naar uw website opnemen. Bronvermeldingen worden onderaan het bericht geplaatst.
  5. Als laatste volgt een noot voor de redactie. Hierin staat de afzender van het persbericht en contactgegevens. Om duidelijk te maken dat deze informatie voor de redactie bedoeld is, maak u een horizontale lijn onder de samenvatting.

Journalisten ontvangen dagelijks tientallen tot honderden persberichten.

U kunt zich voorstellen dat niet ieder persbericht daadwerkelijk geplaatst kan worden. De journalist of blogger moet in uw persbericht nieuwswaarde zien. U maakt meer kans op plaatsing wanneer het bericht een compleet nieuwsfeit bevat. Door de juiste opstelling van het bericht trekt u de aandacht van de journalist. Wanneer het persbericht duidelijke taal bevat, correct is geschreven en eventueel voorzien is van beeldmateriaal, is de kans groter dat nieuwsmedia het bericht overnemen.

Gratis artikel toevoegen