Persberichten schrijven Tips

Tips voor een goed persbericht

Nieuwsmedia vormen een belangrijke informatiebron. Wanneer u de aandacht op uw bedrijf, organisatie of op persoon wilt vestigen, is het belangrijk om gebruik te maken van nieuwsmedia. U kunt hiermee een bepaald standpunt of aandachtspunt naar voren brengen. Om de aandacht op uw bedrijf te vestigen is het belangrijk om in het persbericht een link naar uw website te plaatsen.

Tip 1: Zorg voor de juiste opmaak

Een persbericht dat niet voorzien is van de juiste opmaak zal de aandacht van de lezer afleiden. Bovendien zorgt dit ervoor dat de belangstelling snel verdwijnt. Gebruik een duidelijke en aansprekende titel voor het persbericht. De introductie is kort en krachtig. Gebruik niet meer dan 50 woorden. Voor online gepubliceerde persberichten worden koppen die voorzien zijn van H-tags toegepast. Hanteer een duidelijke opbouw in het bericht. Bronvermeldingen mogen niet vergeten worden. Sluit het persbericht af met een horizontale lijn, gevolgd door afzender en contactgegevens. De redactie weet dan van wie het bericht afkomstig is.

Tip 2: Hanteer de juiste lengte voor een persbericht

Een persbericht bestaat uit minimaal 1500 karakters. Dit komt overeen met ongeveer 200 tot 240 woorden. Online gepubliceerde persberichten worden beter gewaardeerd wanneer ze een lengte van minimaal 400 woorden hebben.

Tip 3: Spreek de lezer op de juiste manier aan

Stel het bericht op in de derde persoon. Spreek niet van wij of ik, maar van het bedrijf of de persoon. Begin een persbericht nooit met een vraag. Geef liever direct het antwoord waarnaar de lezer op zoek is. Wanneer een regionaal bericht over ziekteverzuim gaat, gebruik dan liever een eerste zin als ‘ziekteverzuim in Amsterdam is het hoogst’. Dat geeft de lezer direct complete informatie.

Tip 4: Minder is meer

Houd het kort en bondig. Vaak moet een persbericht enkele malen herlezen worden. Het schrappen van zinnen zorgt ervoor dat het bericht beter en prettiger leesbaar wordt. Teveel informatie of herhaling zorgt ervoor dat het artikel al snel aan de kant wordt geschoven.

Tip 5: Spreek de doelgroep aan

Het moet bekend zijn welke doelgroep u aan wilt spreken. Heeft u een nieuwsfeit over de modernste rollators, dan zal uw doelgroep overwegend uit 55-plussers bestaan. Een persbericht over een nieuwe manier van zakelijk boekhouden zal voornamelijk het

bedrijfsleven aanspreken. Onderzoek welke doelgroep u gaat aanspreken en richt u hierop.

Een te brede doelgroep zorgt ervoor dat een gespecialiseerd bericht voor velen oninteressant kan zijn. Een persbericht dat gericht is op een bepaalde doelgroep, heeft meer kans van slagen. Door de doelgroep direct aan te spreken wordt duidelijk dat het bericht ook voor deze lezer bedoeld is. Het is belangrijk om hierbij de juiste stijl en aanspreekvorm te hanteren. Zo willen ouderen met respect behandeld worden, maar niet als oud of bejaard gezien worden. Jongeren hanteren een geheel andere schrijf- en spreektaal. Bepaalde populaire uitdrukkingen kunnen meegenomen worden in het persbericht. Hierdoor heeft de doelgroep het gevoel dat hij persoonlijk wordt aangesproken. De moeilijkheidsgraad moet niet te hoog zijn wanneer u zich richt op een breed publiek of op de doorsnee mens. Ditzelfde geldt voor berichten die gericht zijn aan universitair opgeleide personen. Jip-en-Janneke-taal wordt dan zeker niet gewaardeerd.

Tip 6: Bied meerwaarde

Een persbericht wordt alleen gelezen wanneer het meerwaarde biedt. Wat weet de lezer al en wat wil hij nog meer weten? De lezer vindt het bericht alleen interessant wanneer er voor hem geldende nieuwsfeiten in staan. Een bericht waar hij echt iets aan heeft. Dan pas is de kans groot dat er door wordt geklikt op links naar uw website. Verschaf correcte gegevens zonder een leegte achter te laten. Presenteer nieuwsfeiten zo aantrekkelijk mogelijk. De media selecteert persberichten zorgvuldig en besluiten of ze deze zullen publiceren. Zorg daarom dat het nieuwsfeit doeltreffend is.

Gratis artikel toevoegen